Disclaimer van Offringa Campers

Offringa Campers staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Noordwest-Holland onder nummer 57481091.

De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door Offringa Campers. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet ingestaan worden. Offringa Campers verstrekt met de website informatie over diensten en producten die worden aangeboden. Zonder voorafgaande toestemming of mededelingen kunnen wijzigingen worden aangebracht waaronder prijswijzigingen.
Offringa Campers aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Offringa Campers stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen maar is niet aansprakelijk bij verkeerd gebruik.

Verwijzingen naar website die niet door Offringa Campers worden onderhouden zijn alleen ter informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.